شبيه سازي پديده يخزدگي كابل ها بروش (CRREL (Cold Regions Research &Engineering Laboratory براساس داده هاي سازمان هواشناسي كشور

سرعت باد و ضخامت يخ دو كميت بسيار مهم در بارگذاري برج هاي خطوط انتقال نيرو محسوب مي شوند. بطور معمول در مورد سرعت باد و (جهت وزش آن ) اندازه گيري مناسبي در ايستگاه هاي هواشناسي ايران انجام مي گيرد كه با توجه به اين اطلاعات مي توان براساس تحليل آماري، توابع توزيع و پارامترهاي مربوطه را براي باد بعنوان يك متغير تصادفي استخراج نمود . وليكن در مورد يخزدگي كابل ها (و ضخامت يخ دور كابل ) هيچگونه اندازه گيري انجام نمي گيرد . براي برطرف كردن اين نقيصه از روش هاي شبيه سازي يخزدگي استفاده مي شود. در اين مقاله ضمن معرفي روش CRREL در مدلسازي ضخامت يخ روي كابل ها، نتايج حاصل براي ضخامت يخ معمولي و يخ سنگين براساس آمار هواشناسي 40 سالة شهر تهران، ارائه مي گردد.

 

دكترعلي يزديان ورجاني
دانشگاه تربيت مدرس
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *