شبيه سازي عددي استفاده از مواد مغناطيسي در كاتد و تاثير آن بر ولتاژ خروجي پيل سوختي PEM

يكي از اساسي ترين عواملي كه بر كاهش راندمان پيلهاي سوختي تاثير ميگذارد، مسئله طغيان آب در كاتد ميباشد. در اين مقاله يك روش جديد مبتني بر استفاده از  يك لايه ماده مغناطيسي در الكتروكاتاليست كاتد، براي جلوگيري از مسئله طغيان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل از شبيه سازي عددي اين مسئله نشان  ميدهد كه اولا جريان آب و گاز در لايه متخلخل نفوذ گازي توسط شدت ميدان مغناطيسي كنترل ميشود و ثانيا مقدار آبي كه در اطراف كاتد جمع ميشود با افزايش شدت اين ميدان كاهش يافته و فضاي خالي بيشتري از محيط متخلخل را براي عبور گاز ايجاد ميكند. اين مسئله نهايتا موجب كاهش افت انرژي در پيل سوختي شده و باعث افزايش راندمان و توان خروجي پيل ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *