شبيه سازي عددي اتصالات جوش در شاسي توربين بادي مگاواتي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – شبيه سازي عددي اتصالات جوش در

شاسي توربين بادي مگاواتي در تحليل خستگي

دانلود مقاله : شبيه سازي عددي اتصالات جوش در شاسي توربين بادي مگاواتي در تحليل خستگي

با توجه به پيچيدگي هندسي قطعات سازه اي توربين بادي

و نوع بارگذاري در آنها انواع تحليل استحكام اين اجزا از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين ارتباط تحليل

خستگي از پيچيدگي مضاعفي برخوردار است .

لذا انتخاب يك مدل مناسب و موثر در دستيابي به نتايج دقيقتر در زمان

كمتر بسيار تعيين كننده مي باشد . اين موضوع بويژه در مدلسازي اتصالات جوش همواره مورد تاكيد بوده است.

سه روش مختلف در شبيه سازي عددي اتصالات جوش قسمت عقب شاسي توربين هاي بادي مورد بررسي قرار گرفته است.

روش هاي تحليل عددي اتصال پيوسته ي اعضاي پايه بدون

در نظر گرفتن خط جوش، اتصال نا پيوس ته ي اعضاي پايه بدون در نظر گرفتن خط جوش و اتصال اعضاي پايه از طريق

خط جوش به كار گرفته شده و با توجه به توزيع تنش در ناحيه ي اطراف درز جوش ناشي از بارگذري هاي استاتيكي

و خستگي، تفاوت هاي هر يك از اين سه روش تشريح گرديده است.

 

همچنين بر اساس نتايج حاصل، روش سوم به عنوان روش دقيق تر در مدل سازي جوش معرفي شده است.

مسعود عسگري احسان عليشاهي آيدين غزنوي عباس بحري

پژوهشگاه نيرو، مركز توسعه فناوريهاي توربين بادي

تهران- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *