شبيه سازي تداخل راديويي و تلويزيوني و نويز در حريم درجه 1 خطوط انتقال نيرو

خطوط انتقال انرژي به عنوان يك منبع نويز بوده و منجر به ايجاد تداخل در سيگنالهاي راديويي و تلويزيوني و نويز صوتي مي گردند. لذا بايستي در طر احي خطوط انتقال انرژي ،خط را به گونه اي طراحي كرد كه در خارج حريم نسبت سيگنال به نويز براي تجهيزات از محدوده مجاز تجاوز ننمايد. در اين رابطه نرم افزاري نوشته شده است كه توسط آن مي توان مقادير تداخل راديويي و تلويزيوني و نويز صوتي را در فواصل مختلف از محور برج و در شرايط اقليمي و آب وهوايي مختلف به دست آورد و بدين وسيله به محاسبه محدوده مجاز جهت جلوگيري از تداخلات و ايجاد نويز پرداخت. اين مقاله ضمن معرفي نرم افزار فوق به شبيه سازي دو خط نمونه 400 و 230 كيلو ولت ايران پرداخته كه در مقايسه با مقادير عملي نتايج داراي دقت بالايي مي باشد.

مهيار پدرام- كاوه كريمي اصلي -امير مهرتاش -سيد محمدتقي بطحايي
دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *