شبكه DC مستقل و سيستمهاي PV

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بهره برداري كارآمد از شبكه DC مستقل و سيستمهاي PV جهت تغذيه بارهاي نامتعادل AC

دانلود مقاله : بهره برداري كارآمد از شبكه DC مستقل و سيستمهاي PV جهت تغذيه بارهاي نامتعادل AC

در اين مقاله استفاده از منابع تجديد پذير انرژي خورشيدي براي تغذيه

بارهاي نامتعادل AC مستقل از شبكه مورد بررسي قرار گرفته است . براي اينكه با تغيير شرايط محيطي،

PV همواره نقطه توان ماكزيمم را دنبال نمايد، نقطه كار PV توسط الگوريتم P&O كنترل شده است.

 

براي تأم ين توان با كيفيت برق بالا بر اي هر كدام از بارها ، PV ها و بارهاي نامتعادل AC توسط يك شبكه DC حلقوي،

به يكديگر متصل شده اند. براي كنترل سيلان توان در شبكه DC ، يك بانك باتري با droop controller ،

بين بارها و PV ها به اشتراك گذاشته شده است.

 

همچنين پس از به دست آوردن مدل ديناميكي قسمت DC شبكه و بر اساس نتايج حاصل از آن،

نتايج شبيه سازي مورد مقايسه و تأييد قرار گرفته است . براي اطمينان از نتايج الگوريتم P&O ،

به كمك معادلات رياضي ، مكان دقيق نقطه توان ماكزيمم به دست آمده و از آن براي تصديق نتايج الگوريتم استفاده شده است.

حسين محمدي ، رضا نوروزيان ، ابولفضل جليلوند ، گئورك قرهپتيان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *