شبكه سراسريTV Pickup Load در جام جهاني فوتبال 2014

محبوبيت برخي از برنامههاي تلويزيوني باعث افزايش ناگهاني بار مصرفي شبكه در زمان وقفههاي ايجاد شده در برنامه، نظير
زمان پيام بازرگاني و … ميشود. اين افزايش به علت استفاده همزمان بينندگان از تجهيزات برقي نظير يخچالها، چايسازها، سرويسهاي بهداشتي و … است. در اين حالت وجود آمادگي لازم جهت كنترل توليد و حفظ فركانس و پايداري شبكه اهميت ويژهاي دارد و بايستي ذخيره توليد كافي در نظر گرفته شده باشد. در اين مقاله تاثير مسابقات فوتبال جام جهاني در مصرف برق شبكه سراسري بررسي شده و نتايج قابل ملاحظهاي با استفاده از آزمونهاي آماري ارايه شده است. همچنين اين نتايج با آمار منتشر شده از سوي صدا و سيماي كشور مورد مقايسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *