شارژ خودروهاي الكتريكي با استفاده از منابع انرژي خورشيدي

اهميت خودروهاي الكتريكي به سرعت در حال افزايش است. اين خودروها نه تنها آلودگي و سر و صدا را كاهش ميدهند؛ بلكه م- يتوانند به منظور كاهش وابستگي به حمل و نقل نفتي مورد استفاده قرار گيرند. زيرا در اين نوع خودروها، توان حركتي از سوختهايي غير از نفت تأمين ميشود. همچنين خودروهاي الكتريكي ميتوانند به منظور كاهش انتشار كربن مورد استفاده قرار گيرند. انتشار صفر دي اكسيد كربن مستلزم آن است كه انرژي براي خودروهاي الكتريكي از منابع غير فسيلي مانند انرژي هستهاي و انرژيهاي جايگزين توليد شود.نگرانيهاي روز افزون درباره گرم شدن كره زمين ادامه دارد. گرم شدن كره زمين بواسطه انتشار دي اكسيد كربن حاصل از سوزاندن سوختهاي فسيلي است و تصور ميشود كه اين امر منجر به مشكلات متعددي ميشود، از جمله تغييرات آب و هوايي و افزايش سطح دريا كه ميتواند بسياري از شهر های ساحلی دنیا را از بین ببرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *