سیستم VoIP و ارتباطات تلفن اینترنتی

ارسال صوت به طور معمول ازطریق شبکه هاي تلفن سوئیچی عادي یعنی PSTN انجام میگیرد ولی ازطریق یک شبکه ي مبتنی بر  Individual Packets) IP) میتوان تمام مالتی مدیاها (فاکس، دیتا، صوت و تصویر) را ازطریق فقط یک کانال ارتباطی یعنی اینترنت ارسالنمود. ترکیب منابع صوتی, فاکس و اطلاعاتی سبب ایجاد فرصتی براي افزایش کارایی این منابع و کاهش هزینه ي ارتباطی آنها میگردد. ازطریق این شبکه میتوان ارتباطات نامحدود راه دور را با هزینۀ یک ارتباط اینترنتی ساده برقرارکرد. پرتکل مرتبط با این شبکه، استاندارد H.323 میباشد که شامل مجموعهاي از دستورالعملها جهت تعیین چگونگی ارسال اطلاعات میباشد و بیشتر شرکتهاي ارتباطی معتبر بین المللی این استاندارد را پذیرفته اند. ارتباط بین مکالمات با فرمت اینترنتی و فرمت تلفن عادي توسط رابط هاي Gateway برقرار میشود که یکی از اجزاي شبکه هاي مبتني بر استاندارد H.323 میباشد. جهت برقراري امنیت اطلاعاتی از پرتکل H.235 براي رمزگذاري استفاده میشود. کیفیت ارائه شده توسط این شبکه درمقایسه با شبکه هاي PSTN بسیار بالاتر میباشد به طوريکه با استفاده از بافر بزرگی به نام  Jitter ، تأخیر بین دو نقطهي انتهایی مسیر به کمترین مقدار خود میرسد.

 

امیر عاملی- محمدامین یگانه فرد -محمد کریمی انصاري
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *