سیستم هاي طیف گسترده

در این مقاله درباره سیستم هاي طیف گسترده ، مزایا و معایـب آن ها بحث می كنیم . طیف گسترده در واقع یك روش مدلاسیون است كـه درآن از یك ناي باند انتقال بسیار بزرگ تر از ناي باند اطلاعات و مستقل از ناي باند سیگنال اطلاعات استفاده مي شود . استفاده از باند با حداقل نا براي انتقال اطلاعات موجب ايجاد پارازیت ، نویز ، بهم خوردگي و گم شدن اطلاعات مي شود . اسـتفاده از بانـد با حداقل نا بیشتر در ارتباطات شخصي كار بـرد دارد ، و سـایلي ـف مانند موبایل هاي سلولي و شبكه هاي محلي بي سـیم تكنولـوژي طی گسترده تفاوت هاي فراواني با سایر تكنیـك هـاي انتقـال اطلاعـات دارد كه بخاطر ویژگي هاي خود تكنولـوژي اسـت نـه بخـاطر ارتبـاط مستقیم آن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *