سيليكون رابري مورد استفاده درشبكه فوق توزيع منتخب استان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – سيليكون رابري مورد استفاده درشبكه فوق توزيع منتخب استان

دانلود مقاله : ارزيابي وضعيت وعملكرد نمونه مقره هاي سيليكون رابري مورد استفاده درشبكه فوق توزيع منتخب استان هرمزگان با استفاده از آزمونهاي پيرسازي تسريع شده

در چند دهه اخير، بهره برداري از مقره هاي كامپوزيتي (و بخصوص سيليكوني) در مناطق با شدت آلودگي زياد بسيار

مورد توجه قرار گرفته است. مقره هاي كامپوزيتي سيليكون رابر علي رغم مزاياي بسيار، معايبي نظير پيري، ناشناخته بودنپ

طول عمر مفيد و دشواري تشخيص مقره هاي معيوب نيز دارند.

 

پيرشدگي كه باعث فرسايش مقره يا تخليه الكتريكي تحت شرايط آلوده و در ولتاژ نامي خواهد شد، به عنوان دليل

اصلي خطاها و معايب ثبت شده از مقره هاي غير سراميكي مطرح مي باشد. لذا اين مقره ها بايستي به صورت برنامه ريزي

شده و اصولي مورد ارزيابي و تعيين وضعيت و نيز تخمين عمر قرار گيرند تا به موقع و قبل از رخداد خطا،

تعميرات پيشگيرانه مناسب انجام گيرد .

 

اين مقاله مربوط به پروژه تحقيقاتي ميداني مقره هاي پليمري رده انتقال در استان

هرمزگان با كار فرمايي شركت برق منطقه اي استان هرمزگان مي باشد.

 

در اين مقاله با توجه به ماهيت الكتريكي و مكانيكي

مقره ها، به ذكر آزمونهاي مخرب و غير مخرب ارزيابي وضعيت و پير سازي انجام شده بويژه آزمون مه نمكي و مه

تميز و بررسي نتايج اين آزمونها پرداخته ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *