سيستم هاي استحصال انرژي از گراديان شوري و انتخاب سيستمي مناسب

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي سيستم هاي استحصال انرژي از گراديان شوري و انتخاب سيستمي مناسب براي سواحل جنوبي ايران

دانلود مقاله : بررسي سيستم هاي استحصال انرژي از گراديان شوري و انتخاب سيستمي مناسب براي سواحل جنوبي ايران

در اين مقاله ضمن پرداختن به معرفي انواع روشهاي استحصال انرژي از توان گراديان شوري (SGP) ،

به تفصيل به شرح هريك از آنها مي پردازيم. در تقسيم بندي سيستمها بر اساس نحوة بهره برداري انرژي الكتريكي از توان گراديان

شوري، مي توان به شش نوع سيستم ؛ الكترودياليز معكوس (RED) ، فشار اسمز تأخيري (PRO) ،

فرآيند بكار گيري اختلاف فشار بخار (VPDU) ، توربين مكانيكي – شيميايي (MT) ،

دي يونيزاسيون خازني معكوس (RCD) و استخرهاي خورشيدي آب نمك اشاره كرد.

 

همچنين در اين تحقيق با استفاده از داده هاي اندازه گيري شدة پارامترهاي فيزيكي آب

در خليج فار س توسط گروه ROPME در سال 2001 به مطالعة گراديانهاي شوري موجود در سواحل جنوبي ايران و

به خصوص در مصب رودخانه هاي منتهي به آن پرداختيم و سپس با ارزيابي عملكرد سيستمهاي مختلف براي بهره برداري

از توان گراديان شوري در اين منطقه، مناسب ترين سيستم براي داشتن بهترين عملكرد انتخاب شد.

عبدالرضا ثابت عهد جهرمي كامران لاري
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه فيزيك دريا دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
تهران – ايران تهران – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *