سيستم توليد پراكنده بر پايه ميكروتوربين ، راهكاري براي توسعه روستايي ايران

توليد پراكنده انرژي الكتريكي از اهدافي است كه مدتها مورد توجه بوده است. امروزه با گسترش سيستم هاي مختلف توليد انرژي الكتريكي، روش گوناگوني مانند استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و انواع ژنراتورها يكوچك مورد استفاده قرار مي گيرد، اما هر كدام از اين روش ها داراي مزايا و معايب مخصوص به خود ميباشد. از اينرو ميل به داشتن نظام توليد انرژي قابل اعتماد، كم هزينه و ساده، استفاده از توربين هاي گازي كوچك را به عنوان جايگزين مهمي معرفي كرده است. ميكروتوربين ها در واقع توربي نهاي گازي با مقياس بسيار كوچك و ساده هستند. اين توربين ها به راحتي با استفاده از انواع سوخت ها از جمله بيوماس مي توانند به توليد انرژي الكتريكي بپردازند. از ديگرسو توسعه روستاها بطوري كه هم مسائل كشاورزي و دامپروري رونق يابد و نيز مهاجرت شهروندان را به روستاها تشويق كند امروزه يكي از معضلات كشورهاي در حال توسعه است . د راين راستا يكي از پارامترهاي توسعه، تأمين برق در روستاها مي باشد . از آنجايي كه هزينه انتقال برق به روستاها بسيار بالا است و نيز با توجه به وسعت ايران و اقليم خاص ان انتقال برق به برخي از مناطق كوهستاني و كويري با سختي مواجه است و نگهداري خطوط انتقال بسيار پرهزينه مي باشد، لذا استفاده از ميكروتوربين ها راهكار مناسبي براي تامين الكتريسيته در آن مناطق ميباشد. همچنين ايران به عنوان دومين كشور دارنده ذخايرگازي در دنيا بايستي از اين فرصت استفاده كرده و هرچه بيشتر در جايگزيني گاز طبيعي به جاي ساير حاملهاي انرژي بويژه در جهت توليد برق اقدام نمايد.

 

 

مجيد عميدپور 1،علي غفاري 2، رضا ارغنده 3
1 استاديار، 2استاد، 3دانشجوي كارشناسي ارشد،گروه مهندسي سيستمهاي انرژي،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *