سيستم تهويه براي كابلهاي فشارقوي نصب در تونل

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- طراحي سيستم تهويه براي كابلهاي فشارقوي نصب در تونل

دانلود مقاله : طراحي سيستم تهويه براي كابلهاي فشارقوي نصب در تونل

در سالهاي اخير تمايل به استفاده از كابلهاي فشارقوي زيرزميني، عليرغم هزينه بالاي نصب آن ها در مقايسه با

خطوط هوايي، به دليل عدم نياز به رعايت حريم، حفظ زيبايي شهري و چند كاربري بودن اين تونلها رو به رشد مي باشد .

با توجه به هزينه بالاي خطوط كابلي زير زميني، بهره برداري بهينه از اين گونه خطوط حائز اهميت مي باشد . پارامترهاي

زيادي در جريان مجاز عبوري از كابل مؤثر مي باشند كه سيستم تهويه از جمله اين پارامترها ميباشد.

محاسبه تعداد و قدرت تهويه ها بر پايه گرماي توليد شده در درون تونل و نيز

دماي هواي مناسب به منظور رفت و آمد پرسنل جهت انجام

عمليات نگهداري و تعميرات انجام ميگيرد.

 

مهمترين بخش اين محاسبات، بدست آوردن ميزان دبي هواي مورد نياز براي

كاهش دماي ناشي از تلفات كابل و رساندن آن به حد مورد نظر است. در اين مقاله سيستم تهويه مناسب براي كابل نصب

شده در تونل طراحي شده است. در اين طراحي تأثير طول تونل، وجود زانو و عوارض موجود در مسير تونل و تعداد

مجاري ورودي و خروجي هوا در نظر گرفته شده است.

احمد شريعتي – جواد ساده – ياسر دامچي – هادي علي آبادي – حسن زارعزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *