سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه خيام نيشابور

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارايه مدل تحليلي سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه خيام نيشابور بر پايه آزمايش هاي حوزه زمان

دانلود مقاله : ارايه مدل تحليلي سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه خيام نيشابور بر پايه آزمايش هاي حوزه زمان

از مهم ترين دغدغه هاي مسؤولين و دست اندركاران صنعت برق، بهره برداري ايمن از شبكه برق مي باشد كه در صورت نامناسب بودن شرايط بهره برداي، هزينه قابل  توجهي را به اين صنعت تحميل مي كند. در حال حاضر در شبكه برق ايران، عوامل متعددي بر روي بهره برداري مناسب از شبكه، تأثير منفي گذاشته كه منجر به كاهش امنيت شبكه و وقوع خاموشي هاي گسترده در ساليان اخير شده است.در اين مقاله به دنبال ارايه مدل تحليلي سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه خيام نيشابور  در ايران هستيم. شناسايي انجام شده بر پايه آزمايش هاي حوزه زمان درحين كار سيستم و با استفاده از روش هاي مختلف مبتني بر حداقل مربعات خطا انجام ميگيرد . در پايان با اعتبارسنجي پارامترهاي شناسايي شده به مقايسه مقادير نامي پارامترها و مقادير شناسايي شده و نتيجه اعمال اين دو، بر روي داده هاي حاصل از  آزمايش مي پردازيم . با وجود درگير بودن با مشكلات داده هاي عملي و خطاي موجود، شناسايي به خوبي انجام گرفته و نتايج اعتبارسنجي تاييدي بر شناسايي صورت
گرفته است.

الهام اميني بروجني
دانشگاه تربيت مدرس
تهران-ايران

 

حامد فراهت
پژوهشگاه نيرو
تهران-ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *