سيستم تحريك با استفاده از داده هاي تستهاي ميداني و اعتبار سنجي حلقه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- سيستم تحريك با استفاده از داده هاي تستهاي ميداني و اعتبار سنجي حلقه

دانلود مقاله : تخمين پارامترهاي سيستم تحريك با استفاده از داده هاي تستهاي ميداني و اعتبار سنجي حلقه بسته براساس الگوريتم ژنتيك

از مهم ترين دغدغه هاي مسؤولين و دست اندركاران صنعت برق، بهره برداري ايمن از شبكه برق مي باشدكه در صورت

نامناسب بودن شرايط بهره برداري، هزينه قابل توجهي را به اين صنعت تحميل ميكند.

 

با توجه به اينكه ساليان متمادي از نصب تعداد زيادي از نيروگاه هاي كشور مي گذرد و همچنين

با توجه به تغييرات اساسي در توپولوژي شبكه و نيز انحراف پارامترهاي مدل بعضي از اجزاء نيروگاه مثل ژنراتور و توربين

نسبت به زمان نصب ، واضح است كه تنظيمات كنترل كننده هاي اين واحدها از حالت بهينه خارج شده است .

 

در اين مقاله به دنبال تخمين پارامترهاي سيستم تحريك با استفاده از داده هاي تستهاي ميداني و اعتبار سنجي حلقه

بسته براساس الگوريتم ژنتيك براي نيروگاه گازي كرمان هستيم. شناسايي انجام شده بر پايه آزمايش هاي ميداني حوزه

زمان درحين كار سيستم و با استفاده از روش ها ي مختلف مبتني بر حداقل مربعات خطاانجام مي گيرد .

 

در پايان با اعتبارسنجي پارامترهاي شناسايي شده به مقايسه مقادير نامي

پارامترها و مقادير شناسايي شده و نتيجه اعمال اين دو ، بر روي داده هاي حاصل از آزمايش مي پردازيم داده هاي بدست

آمده را با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك بهبود ميدهيم.

با وجود درگير بودن با مشكلات داده هاي عملي و نويزهاي

موجود در دادههاي اندازهگيري شده، شناسايي به خوبي انجام گرفته و نتايج اعتبارسنجي تاييدي بر شناسايي صورت گرفته است.

 

آرش گلابي – حامد فراهت – غلامحسن ظفرآبادي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *