سيستمي مقاوم و بهينه براي تشخيص کاراکترهاي گسسته پلاک خودروها

در اين مقاله الگوريتمي جديد و بهينه به منظور خيص تش اتوماتيك كاراكترهاي گسسته پلاك خودروهاي ست موجود در كشور ارائه شده ا . الگوريتم ارائه شده در اين
شكل طيل مقاله از عملگرهاي مورفولوژي و ويژگيهاي مست تعيين پلاك براي محل آن استفاده مي كند. استفاده از فيلتر مورفولوژي، سيستم تشخيص پلاك خودرو را در برابر شرايط مختلف روشنايي محيط را مقاوم مي سازد و بكارگيري ويژگيهاي مستطيل پلاك باعث كاهش خطاي تشخيص محل پلاك مي شود. براي تشخيص زاويه چرخش پلاک نسبت به تبدیل محورهاي دوربين از Houghاستفاده شده است. جداسازي، رفع سايه و باينري کردن کاراکترها بصورت محلي افقی  و ، مقاومت سيستم ارائه شده را در برابر شرايط مختلف  روشنايي محيط افزایش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *