سنجش پيروليز سريع دو نوع سلولز اشباع شده با روغن ترانسفورماتور به وسيله اندازه گيري ويسكومتريك

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – سنجش پيروليز سريع دو نوع سلولز اشباع شده با روغن ترانسفورماتور به وسيله اندازه گيري ويسكومتريك DP سلولز

دانلود مقاله : سنجش پيروليز سريع دو نوع سلولز اشباع شده با روغن ترانسفورماتور به وسيله اندازه گيري ويسكومتريك DP سلولز

اين مقاله به بررسي رفتار پيري حرارتي دو نوع سلولز استاندارد و بازخميرگيري شده ، كه با روغن ترانسفورماتور اشباع شده اند ، مي پردازد.سلولز استاندارد كاربرد  وسيعي در صنعت عايق هاي فشار قوي دارد و از سلولز بازخميرگيري شده در ساخت قطعات فرم دار ترانسفورماتورهاي قدرت استفاده مي شود. پروسه بازخميرگيري  سلولز – بدون مرحله پالايش الياف –براي استفاده مجدد از آن در ساخت قطعات فرم دار عايقي، استحكام كششي آن را به حدود 33 % مقدار اوليه كاهش مي دهد.  ولي از آنجا كه اين قطعات نقش مهم مكانيكي در ترانسفورماتور ندارند و تحت تنش هاي بالاي حرارتي اند، اگر كاهش استحكام كششي به واسطه كاهش درجه ي پليمريزاسيون نباشد و عمر سلولز را تهديد نكند ، اين قطعات قابليت اطمينان كافي براي استفاده در ترانسفورماتور قدرت را خواهند داشت. پروسه پيري در مدل  آزمايشگاهي شتاب داده شده با افزايش دما به 150 درجه سانتي گراد بر هر دو نوع سلولز اعمال شده و سنجش پيروليز سريع  براي مقايسه رفتار پيري دو نوع  سلولز، از طريق اندازه گيري درجه پليمريزاسيون آنها به روش ويسكومتريك در دوره هاي متوالي پيري انجام شده است . برازش نتايج به منظور تخمين رابطه پيري بر  حسب درجه پليمريزاسيون اوليه صورت گرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه رفتار پيروليز سريع دو نوع سلولز كاملاً مشابه بوده و مدل ميرايي هر دو يكسان است .  معيار 30% درجه پليمريزاسيون اوليه به عنوان نشانه پايان عمر اين سلولزها تخمين زده شده است .

 

 

رعنا رحمتي ، علي رمضاني
ايران، شركت ايران ترانسفو ، آزمايشگاه مواد.
ايران، دانشگاه زنجان، دانشكده شيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *