سنتز پودر ابررساناي BSCCO2223در مقياس نيمه صنعتي به دو روش حالت جامد و سل ژل و مقايسه دو روش

رسي و مقايسه با هم يكي از مهمترين پودرهاي ابررسانا كه در ساخت سيم و نوار ابررساناي نسل اول استفاده مي گردد Bi2223مي باشد در اين تحقيق روش هاي توليد اين ماده ابررسانا بررسي شده و توليد بصورت نيمه صنعتي با دو روش حالت جامد و سل ژل انجام شده است و پودرهاي حاصله با يكديگر مقايسه شده اند. در اين رابطه پودر حاصل از روش سل ژل داراي هموژنيته بالاتر، دماي گذار اندكي بالاتر، ناخالصي كمتر و مراحل عملياتي پايين تري نسبت به حالت جامد مي باشد ولي از نظر مشكلات زيست محيطي شرايط دشوار تري براي توليد را دارا بوده و ميزان توليد آن نيز كمتر است اما بعلت ناخالصي كمتري كه در پودر حاصله ايجاد مي گردد اين روش ، روش مناسب براي توليد نيمه صنعتي تشخيص داده شد. پودرهاي حاصل از دو روش نيز از لحاظ كيفي و ريز ساختاري مورد بربررسي و مقايسه با هم قرار گرفتند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *