سنتز نانوپودر دي اكسيد تيتانيم به روش ژل احتراقي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق ايران – سنتز نانوپودر دي اكسيد تيتانيم به روش ژل احتراقي مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي نانوساختار

دانلود مقاله :سنتز نانوپودر دي اكسيد تيتانيم به روش ژل احتراقي مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي نانوساختار

سلولهاي خورشيدي يا سلول هاي فوتوولتاييك ابزاري هستند كه انرژي نور خورشيد را مستقيماً تحت اثر فوتوولتاييك به الكتريسيته تبديل مي كنند. به طور كلي سلول  – هاي خورشيدي بر اساس ترتيبي كه اهميت يافته اند به سه نسل طبقه بندي ميشوند. نسل اول س لولهاي خورشيدي شامل سيليكون، نسل دوم بر پايه تكنولوژي  لايه هاي نازك و نسل سوم بر اساس استفاده از نانوتكنولوژي مي باشند. در اين ميان سلول هاي خورشيدي نانوساختار حساس به رنگ بواسطه درصد ميزان جذب  بالاي نور خورشيد داراي بازده نسبتاً بالا و هزينه ساخت نسبتاً پاييني مي باشند. در اين مقاله نانو پودر دي اكسيد تيتانيم به روش ژل احتراقي سنتز شد و از آن براي  ساخت سلول خورشيدي نانوساختار استفاده شد.نتايج نشان داد كه در صورت استفاده از سوخت گلايسين و نسبت سوخت به مواد اوليه استوكيومتري مي توان به نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم با فاز آناتاز و ابعاد 11/5nm دست يافت و سلول خورشيدي به دست آمده از اين نانو پودر داراي بازدهي در حدود 6/5% مي باشد.

مهرنوش هور
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

نسترن رياحي نوري
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *