سامانه ذخيره سازي سرما براي سرمايش هواي ورودي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارزيابي فني و اقتصادي به كارگيري سامانه ذخيره سازي سرما براي سرمايش هواي ورودي در يك نيروگاه چرخه تركيبي

دانلود مقاله : ارزيابي فني و اقتصادي به كارگيري سامانه ذخيره سازي سرما براي سرمايش هواي ورودي در يك نيروگاه چرخه تركيبي

در اين مقاله بهبود عملكرد نيروگاه چرخه تركيبي كازرون در زمان اوج مصرف انرژي الكتريكي در ايام گرم سال بررسي مي شود. بهترين و متداول ترين روش براي بهبود  عملكرد توربين هاي گازي در شرايط گرم محيطي، كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسور تا دما ي 15 درجه سانتيگراد (شر ايط ايزو ) و رطوبت نسبي 100 در صد مي  باشد . در نتيجه با تمركز بر سامانه ذخيره سازي سرما امكان سنجي فني به كارگ يري سامانه هاي مختلف س رمايش هواي ورودي بررس ي شده است. بيشترين  افزايش توان به همراه صرفه اقتصادي، توسط سامانه ذخيره سازي آب سرد با سطح بندي بار بوس يله چيلر تراكمي آب خنك حاصل شده است. ارزش فعل ي خالص و نرخ بازگشت داخلي از لحاظ اقتصادي به صرفه بوده و زمان بازگشت سرمايه نيز بر اي اين سامانه به ازاي تعرفه هاي مختلف برق محاسبه شده است.

 

سيد سعيد مصطفوي تهراني
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *