سامانه حفاظت راه دور در شبكه هاي مخابرات ديجيتال

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي مشكلات مطرح در بكارگيري سامانه حفاظت راه دور در شبكه هاي مخابرات ديجيتال

دانلود مقاله : بررسي مشكلات مطرح در بكارگيري سامانه حفاظت راه دور در شبكه هاي مخابرات ديجيتال

شبكه هاي فشارقوي ، خطوط انتقال ، باس بارها، ترانسفورمرهاي قدرت و … عمدتاً در هواي آزاد و در معرض سوانح طبيعي هستند؛ بنابراين بايد در مقابل خطرات  احتمالي از جمله اتصال زمين، اتصال فاز به فاز و غيره حفاظت شوند و با بروز حادثه اي فوراً خط متصل به آن قسمت از شبكه، از ساير قسمت ها جدا شود تا به بقيه  شبكه آسيبي نرسد. امروزه شبكه هاي مخابراتي ديجيتال در بسياري از كاربردهاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته اند كه حفاظت شبكه قدرت نيز از اين امر بي نصيب نمانده است. پيچيدگي طرح هاي حفاظتي شبكه قدرت و عدم شناخت كامل مهندسين مخابرات و مهندسين گروه رله هاي حفاظ تي از الزامات اين طرح ها و الزامات و محدودي تهاي شبكه مخابراتي، همواره مشكلات متعددي را در امر اجرا و بهره برداري از طرح هاي حفاظتي ايجاد نموده است . در اين مقاله، مشكلات مطرح در  بكارگيري شبكه مخابرات ديجيتال به منظور مقاصد حفاظتي در شبكه قدرت مورد بررسي قر ار گرفته و نكاتي كه بايد در ارائه يك طرح براي سامانه حفاظت راه دور، به  منظور بهبود كيفيت و قابليت اعتماد مد نظر قرار گيرند، بيان شده است.

 

مريم شبرو
گروه مخابرات- پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه- پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *