ساماندهي و كاهش تلفات در شبكه توزيع براي يك منطقه نمونه شهري

گسترش شبكه هاي توزيع و تلفات زياد آنها سبب شده تا كاهش تلفات انرژي يكي از مهمترين دغدغه هاي صنعت برق
باشد. درصد قابل توجهي از توان توليدي نيروگاهها بصورت تلفات در شبكه هاي توزيع از بين ميرود كه اين ميزان به پارامترهاي متعددي از جمله تعادل بار، ساختار شبكه از نظر مقاطع سيمهاي هوائي فشارضعيف و متوسط، نوع تجهيزات و چگالي بار بستگي دارد . اگرچه هزينه هاي سرمايه گذاري براي كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع بالاست ولي تعيين سهم مقدار هريك از عوامل ايجاد آن در سطوح مختلف شبكه توزيع ميتواند نقش بسزايي در مديريت و برنامه ريزي در خصوص جذب اعتبارات لازم داشته باشد . از طرفي با يك تحليل فني و اقتصادي جامع ميتوان لزوم انجام پروژه هاي ساماندهي و كاهش تلفات را براي كليه شبكه هاي توزيع در ايران به اثبات رساند. در اين مقاله به بررسي روند اجرا و تحليل پارامترهاي فني و
اقتصادي پروژه ساماندهي و كاهش تلفات شبكه توزيع در يك منطقه نمونه پرداخته، آنگاه ضمن اثبات موفقيت اين طرح
در ميزان كاهش تلفات بر اساس مهندسي ارزش، به نتايج موثري كه از اين پروژه بدست آمده و مي تواند تا حدود زيادي براي ساير پروژه هايي از اين نوع مفيد باشد، اشاره نمود. روش تحليل جامع در خصوص اندازه گيري و بررسي ميزان كاهش تلفات در پروژه مذكور كه به مرحله اجرا رسيده، بر اساس مقايسه تلفات در هر سطح از شبكه بر حسب كليه مولفه هاي آن ميباشد.

 

فرشيد هدايت حسين نجفي
شركت سهامي خدمات مهندسي برق  مشانير (معاونت توزيع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *