ساخت گيت نوري NOR

دراين مقاله يك طراحي براي پردازش ديجيتالي تمام نوري با سرعت بسيار زياد،به ويژه براي گيتهاي NOR پيشنهاد شده است كه براساس انتقالات در Intersubband و Interband در چاههاي كوانتومي نيمه هادي بيان شده است.همچنين اسناد ابتدائي كه حاوي نتايج آزمايشات و آناليز آنها مي باشد نشان مي دهند كه استفاده از چاههاي كوانتومي دوبل با ساختارهاي InGaAs-AlAsSb اجازه عمل كردن بر روي طول موجهاي مخابراتي را نيز مي دهد.

 

حميد شاكر قراملكي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.