ساخت وريستورهاي اكسيد روي با استفاده از نانو پودر ZnO سنتز شده

در اين تحقيق براي اولين بار از اسيد سيتريك به عنوان سوخت در روش سل – ژل احتراقي براي توليد نانو پودر اكسيد روي استفاده گرديده و با كنترل پارامترها نانو پودر اكسيد روي تهيه شده است و در ادامه از پودر حاصله وريستور اكسيد روي ساخته شده است. از آنجا كه كوچك شدن دانهها در ريزساختار امر مهمي در بهبود خواص الكتريكي به حساب ميآيد، وريستور ساخته شده با ذرات نانو نتايج الكتريكي مناسبي از خود نشان ميدهد. نتايج نشان دادند كه در صورت استفاده از ذرات نانو سايز براي ساخت وريستورهاي اكسيد روي، دما و زمان سينترينگ را پايين و خواص فيزيكي از جمله
دانسيته را بهبود ميبخشد. همچنين ضريب غيرخطي و ولتاژ شكست به ميزان 45و 4500 v/cmدر مقابل 36و  v/cm1500رسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *