ساخت موجبر نوري پليمري و تعيين ويژگيهاي آن با استفاده از جفتگر منشوري

در اين مقاله، گزارشي از روش ساخت يك موجبر نوري با استفاده از بسپار ١پاليمتيلمتاكريلات (PMMA) ٢و تعيين ويژگيهاي آن با استفاده از جفتگر منشوري ٣ارايه
ميشود. تكپار ٤متيلمتاكريلات با يك آغازگر نوري )بنزوئيل پراكسيد( مخلوط شده و بسپارش انجام گرفت. ابتدا يك لايه اكسيد حرارتي سيليكون SiO٢بر روي زيرلايه سيليكون تكبلوري جايگذاري شد. سپس با روش لايهنشاني توسط فروبردن در محلول بسپار، يك لايه نازك بسپار روي اكسيد قرار داده شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *