ساخت موجبر صفحهاي و تعيين نماية ضريب شكست آن با تحليل دو بعدي فريزهاي تداخلي

در اين مقاله روشي جديد براي تعيين نماية ضريب شكست موجبر صفحهاي ارائه ميشود. ابتدا موجبر با فرآيند تبادل يون ساخته و سپس با سايش و صيقل بصورت گُوِه در ميآيد. با قراردادن نمونه در تداخلسنج ماخ ـ زندر، فريزهاي تداخلي نمونه را ثبت كرده و با تحليل و پردازش فريزهاي تداخلي در دو بعد، نمايه ضريب شكست موجبر تعيين ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *