ساخت لايه نيمه رساناي شفاف FTO

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ساخت لايه نيمه رساناي شفاف FTO براي كاربرد سلول خورشيدي

دانلود مقاله :  ساخت لايه نيمه رساناي شفاف FTO براي كاربرد سلول خورشيدي

لايه هاي نيمهرساناي شفاف كه به عنوان آند و كاتد در سلولهاي خورشيدي مورد استفاده قرار ميگيرند، داراي انواع متفاوتي هستند كه اكسيد قلع دوپ شده با فلورين (FTO) جزء رايجترين آنها ست. در اين مقاله لايه نازك FTO به دو روش مختلف چاپ توري و پيروليز پاششي بر روي زيرلايه شيشه اي پوشش داده شد. نتايج حاصل نشان داد كه روش چاپ توري براي لايه نشاني FTO به منظور كاربرد سلول خورشيدي مناسب نميباشد. براي لايه نشاني   FTO به روش پيروليز پاششي، دماي زيرلايه شيشه اي 450 درجه سانتي گراد انتخاب شد .لايه هاي به دست آمده با روش پيروليز پاششي، در منطقه مرئي نور خورشيد شفاف بوده و مقاومت سطحي حدود 30Ω را نشان دادند كه براي كاربرد سلول خورشيدي مطلوب ميباشد. لايه هاي نازك مواد نيمه رساناي شفاف (TCO) مثل FTO  (اكسيد قلع دوپ شده با فلورين ) ، ITO (اكسيد اينديم دوپ شده با قلع) و  ATO (اكسيد قلع دوپ شده با آنتيموان ) به خاطر تركيبي از خواص الكتريكي، نوري و شيميايي مناسب ، كاربرد وسيعي در زمينههاي مختلف و از جمله سلول هاي خورشيدي پيدا كرده اند .اكسيد قلع دوپ شده با فلورين رايج ترين پوشش اكسيدي نيمه رساناي شفاف است .

فاطمه دبير
پژوهشگاه نيرو و دانشگاه تربيت مدرس
تهران – ايران

نسترن رياحي نوري
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *