ساختار جديد براي مبدل هاي چند سطحي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -ساختار پيشنهادي جديد براي مبدل هاي چند سطحي

دانلود مقاله : ساختار پيشنهادي جديد براي مبدل هاي چند سطحي

 

در اين مقاله ساختار جديدي براي مبدل هاي چندسطحي ارائه خواهد شد كه تعداد كليدها را در قياس با مبدل هاي چندسطحي

مرسوم كاهش خواهد داد همچنين با توجه به روش كنترلي آن بدون توجه به سطوح مبدل ولتاژ هاي خروجي مورد نظر را با كاهش

هارمونيك هاي ولتاژ توليد خواهد كرد.

 

در روش ارائه شده نيازي به محاسبات پيچيده و زما نبر نخواهد بود و محاسب هي زواياي كليدزني حتي با وجود افزايش ورودي ها و سطوح مبدل براحتي صورت

خواهد گرفت. حتي مي توان از تركيب چندين مبدل چندسطحي مبدل هاي چند فازه ايجاد كرد.

 

در روش ارائه شده هارمونيك هاي ولتاژ يا بكلي حذف مي شوند و يا بشدت تضعيف مي شوند و بنابراين THD ولتاژ و جريان بهبود خواهند يافت .

بدليل اينكه هارمونيك هاي تشكيل يافته در اطراف فركانس كليدزني يا بالاتر از آن تشكيل مي شوند فيلترينگ هارمونيك ها را بسيار آسان خواهد كرد.

ولتاژ خروجي مبدل هاي چند سطحي از تركيب چندين سطح ولتاژ dc با استفاده از الگوريتم مشخصي بوجود مي آيد .

 

مبدل هاي چند سطحي با سطح ولتاژهاي متنوع با درنظر گرفتن تلفات كليدزني پايين و بازده بالا نسبت به مبدل هاي دو سطحي داراي اهميت زيادي مي باشند.

ابراهيم بابايي
دانشگاه تبريز
سيد حسين حسيني
دانشگاه تبريز
علي آقابيگي هريس
دانشگاه تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *