ساختار اجرائي پيشنهادي برون سپاري خدمات توزيع نيروي برق

صنعت برق ايران به لحاظ الزامات ناشي از مسئوليت خطير مديريت كلان تامين نيروي برق پايدار و مطمئن مورد نياز بخشهاي مختلف مصرف، عبور از موقعيت تهديد آفرين تصديگري سنتي دولتي را با هدف ايجاد فرصت استقرار در جايگاه اقتضائي ” حمايت، هدايت، نظارت و راهبري” در سرلوحه استراتژي خود قرار داده و طي چند سال اخير طرح “برون سپاري” در بخشهاي مختلف توليد، انتقال و توزيع را به عنوان رويكردي اصولي و اجتناب ناپذير در پيش گرفته است. ايجاد فضاي رقابت پذيري با صدور مجوز  احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي به روشهاي B.O.O و B.O.T در حوزه توليد و ايجاد آژانسهاي مستقل خدمات مشتركين و آژانسهاي جامع با مشاركت شركتهاي  آب و فاضلاب، گاز و مخابرات در حوزه توزيع نيروي برق از اهم تجربه هاي جديدي است كه به روش آزمون و خطا از مدتي پيش در چندين نقطه از كشور آغاز شده است.

 

سيد محمد حسن صحرائيان
مدير دفتر نظارت بر طرحهاي توزيع
شركت برق منطقه اي فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *