زير ساختار شبكة فيبر نوري براي ايجاد ارتباطات در سيستم قدرت

كنترل ايستگا ههاي برق با سرعت بالا و حفاظت از تبادل داده ها و مشاهدة اطلاعات سيستم هاي قدرت و تبادل داده هاي اندازه گيري شده و افزايش كاربرد شبكه هاي كامپيوتري، باعث شده كه ارتباطات در سيست مهاي قدرت، وارد عرصة جديدي بشود گسترش سرويس هاي شبكه مانند كنترل هاي نواحي گسترده به صورت زمان واقعي (real time) و سيستم هاي انتقال مقادير، موجب شده كه نياز به پهناي باند دائمي در شبكه، بيشتر شود. اين احتياجات، ممكن است با ايجاد سيستم هاي زمان واقعي (real time) جديد و با عملياتي شدن دستگاه هاي كنترل و حفاظت، روزبه روز افزايش يابد. دستگاه هاي الكتريكي معمولاً چند نوع واسطة انتقال را براي عملكردهاي مختلف، به كار مي برند. ارتباطات و انتقال داده ها در سيستم هاي قدرت، احتياج به پهناي باند بيشتري دارند و محيط هاي انتقال داده، نمي توانند همة ظرفيت و كيفيت مورد نظر جهت سرويس هاي مورد نياز را تأمين كند كه در اين سيستم هاي جديد، گزينة فيبر نوري، يك جايگزين ايده آل براي ساختار ارتباطات در سيستم هاي قدرت در آينده مي باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *