رويكردي نوين در اجراي خطوط انتقال وفوق توزيع نيرو با محوريت كاهش هزينه هاي تمام شده

توجه به رشد مصرف برق در كشور ولزوم انتقال انرژي توليد شده ، بخشي از بودجه صنعت برق كشور به اجراي خطوط انتقال نيرو اختصاص مي بابد . از طرفي هزينه هاي فونداسيون بخش قابل توجهي از هزينه تمام شده اجراي خطوط انتقال نيرو را به خود اختصاص مي دهند. البته در مناطقي كه داراي خاك ضعيف هستند هزينه فونداسيون بيشترين بخش از هزينه اجراي خطوط انتقال را به خود اختصاص مي دهد . در اين مقاله تلاش گرديده تا با تكيه بر تحليل نتايج حاصل از روشهاي موجود و ارايه راهكاريي هزينه بخش فونداسيون خطوط انتقال نيرو را تاحد قابل توجهي كاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *