روش AVK براي حل معادلات حالت گذراي موتورهاي القايي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – استفاده از روش AVK براي حل معادلات حالت گذراي موتورهاي القايي

دانلود مقاله : استفاده از روش AVK براي حل معادلات حالت گذراي موتورهاي القايي

معادلات الكترومكانيكي حالت گذراي موتور القايي تحت بار به دليل ضرب متغييرهاي حالت غيرخطي مي باشند.در اين مقاله از يك روش جديد و در عين حال ساده حل معادلات ديفرانسيل غيرخطي متغيير بازمان براي تحليل حالت گذراي موتورهاي القايي تحت بار استفاده شده  است . روش AVK يك روش حل عددي بوده كه با استفاده از مفاهيم انتگرال ريماني و مشتق سويي ، حل معادله ديفرانسيل غيرخطي متغيير بازمان را منوط به حل يك مساله بهينه سازي خطي يا غيرخطي مينمايد. دستگاه معادلات مربوط به تحليل حالت گذراي موتور القايي تحت بار غيرخطي بوده و با در نظرگرفتن اثر غير همزماني  اتصال كليدها، اين معادلات وابسته به زمان نيز مي باشند. در اين مقاله ابتدا معادلات الكترومكانيكي مربوط به حالت گذراي موتور القايي تحت بار تشريح گرديده، روش  AVK معرفي شده و نحوه اعمال اين روش براي حل معادلات ديفرانسيل حاصله ارائه ميگردد . از يك سيستم نمونه براي نشان دادن عملكرد روش ذكر شده استفاده شده است.

 

جواد صائبي محمدحسين جاويدي
آزمايشگاه مطالعات سيستم و تجديد ساختار، دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *