روش کم هزینه کردن شبکه روشنایی معابر

طبق روش متداول جهت تامین برق چراغ های خیابانی در یک شبکه معابر در ابتدای یک پست توزیع با نصب یک فتو سل و کنتاکتور مدار فرمان ایجاد نموده که تعدادی خروجی را جهت شبکه معابر بر اساس میزان روشنایی کنترل مینماید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.