روش پيشنهادي در محاسبات خطا در فيدرهاي فشار ضعيف مكرر زمين شده

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي مقايسهاي روش پيشنهادي در محاسبات خطا در فيدرهاي فشار ضعيف مكرر زمين شده

دانلود مقاله : بررسي مقايسهاي روش پيشنهادي در محاسبات خطا در فيدرهاي فشار ضعيف مكرر زمين شده

در هر مطالعه و شبيه سازي، مدلسازي صحيح شبكه اولين گام در راستاي تحقق مطلوب است . هدف اين مقاله ارائه روش كاربردي در محاسبات خطا در شبكه مكرر  زمين شده  به همراه مدلسازي صحيح زمين قرار گرفته در مسير خطوط است.مقاله حاضر با هدف محاسبه انواع خطاهاي موازي در فيدر مكرر زمين شده، در تكميل  تحقيقات ارائه شده در مقاله قبلي مولفين در خطاي تكفاز ارائه شده است . قابليت مدلسازي زمين بصورت هادي مجازي كه منجر به استخراج اطلاعات ولتاژي زمين در طول فيدر شده بهمراه لحاظ پيچيدگيهاي شبكه مكرر زمين شده، از جمله فواصل زمين شدن مختلف و امپدانس زمين شدن از ويژگيهاي قابل توجه روش پيشنهادي است. نتايج شبيه سازيها مختلف بيانگر موفقيت روش پيشنهادي در مقايسه با ساير روشهاي پيشين است. نوع و  موقعيت خطا، طول فيدر و فواصل زمين شدن،  امپدانس زمين شدن پست و هريك از اسپنها، متغيرهاي مورد بررسي در شبيه سازيهاي صورت گرفته است.

 

مهتاب خليليفر -نبي اله رمضاني – سيدمحمد شهرتاش
قطب علمي اتوماسيون و بهره برداري سيستمهاي قدرت
دانشگاه علم وصنعت ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *