روش هاي مختلف و نوين بهينه سازي ابعاد دكل هاي خطوط انتقال و اثرات آن بر حريم، پارامترهاي الكتريكي و هزينه هاي اقتصادي شبكه

احداث خطوط انتقال هوايي انرژي الكتريكي همواره با مشكل حريم مسير خط انتقال روبرو بوده است . كاستن حريم خط و مسائل مربوط به آن همواره مو رد توجه بوده و  براي اين منظور نوع جديدي از خطوط انتقال بنام خطوط كمپكت مورد استفاده قرار گرفته است . آرايش دكل، هادي و كراس آرمهاي متفاوت در اين خطوط مي تواند به  بهينه سازي ابعاد آنها و كاستن هرچه بيشتر حريم منجر گردد . در اين مقاله ابتدا به بررسي ويژگيهاي خ طوط كمپكت پرداخته شده و سپس روشهاي مختلف بهينه سازي ابعاد اين دكلها نظير آرايشهاي مختلف هادي، مقره و كراس آرم بررسي شده است و آنگاه آرايشهاي مذكور در خطوط كمپكت و خطوط معمولي مقايسه و با بهره گيري از مقايسه اقتصادي و فني خطوط كمپكت و معمولي، پيامدهاي استفاده از خطوط كمپكت بررسي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *