روش نوين در بروزرساني اطلاعات Gis

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روش نوين در بروزرساني اطلاعات Gis در بستر فن آوري اطلاعات

دانلود مقاله : روش نوين در بروزرساني اطلاعات Gis در بستر فن آوري اطلاعات

در اين مقاله سعي شده است بر اساس، بازديد هاي ميداني و مطالعه روشهاي بروزرساني اطلاعات GIS مورد استفاده در شركتهاي توزيع متعدد، روشي متفاوت وقابل اجرا ارائه گردد. مطالعه روش وتحقيق از يك سال پيش شروع وبرنامه نويسي تحت وب آن نيز در حدود شش ماه به طول انجاميده است و در حال حاضر به صورت  پايلوت در يكي از مناظق تحت پوشش شركت توزيع برق نواحي استان تهران درحال عملياتي شدن مي باشد. مهمترين وباارزش ترين بخش اين روش ايجاد ساختار  مبتني بر فن آوري اطلاعات، درواحدهايي كه نقش موثر در ايجاد تغييرات در شبك ههاي توزيع برق دارند، مي باشد.در اين روش پرسنل شركت توزيع اعم از طراحي و بهره برداري در لايه هاي مختلف و مجري GIS در حين انجام فعاليت و عمليات اجرايي روزانه خود بدون اينكه فعاليت اضافي به آنها تحميل شود، در هدايت و صحه گذاري اطلاعات GIS ( تجهيزات افزايشي- تجهيزات بركناري)  وانتقال آنها به مجاري سيستم GIS به صورت مكانيزه ياري نموده و غير مستقيم در بروز رساني و ثبت اطلاعات موجود شبكه برق موثر مي باشند.گردش كار برداشت و ثبت اطلاعات Gis در ميان فعاليتهاي روزانه اكيپها وواحدها گنجانده شده وپرسنل مختلف با انجام شرح وظايف خود، گويي در واحد بروزرساني Gis ، مشغول فعاليت مي باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *