روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راه اندازي در موتورهاي القائي

دانلود مقاله : روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راه اندازي در موتورهاي القائي

راه اندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ، مشكلاتي را براي خود موتور و بارهاي تغذيه شده از نقطه اتصال مشترك به همراه خواهد داشت كه علت اين امر افت
ولتاژ تغذيه در زمان راه اندازي بويژه در سيستم هاي قدرت ضعيف مي باشد .برآورد بار اين مقاله بهبود عملكرد موتور القائي توان متوسط و بالا را در زمان راه اندازي نرم موتور با استفاده از روش حذف ارتعاشات گشتاور و ثابت نگه داشتن جريان خط در مقدار از قبل تنظيم شده، مورد بررسي قرار مي دهد . ارتعاشات گشتاور راه اندازي به كمك آتش كردن تريستورهاي اتصال پشت به پشت در لحظات مناسب براي  سيكل اول سيگنال ولتاژ تغذيه محدود مي شوند . جريان خط در زمان راه اندازي نيز مي تواند توسط يك استراتژي ساده شامل بخش هاي تابع ثابت و كسينوسي زاويه  آتش در هر مقدار تنظيم شده اي ثابت نگه داشته شود. براي بررسي رفتار حالت گذاري سيستم از مدل تركيبي ABC/dq استفاده شده است كه در آن حالت هاي  مختلف عملكرد ماشين اعم از سه فازه، دوفازه و حالت قطع ماشين مورد بررسي قرار گرفته است..

حجت حاتمي علي دقيق
گروه مهندسي قدرت
موسسه آموزش عالي سراج
تبريز – ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *