روش شبيه سازي سيستم OFDM در مخابرات سيستم هاي قدرت و انتخاب اكولايزر مناسب جهت جبران سازي اثر كانال در مخابرات سيستم هاي قدرت

نويزهاي ضربه اي و چند مسيرگي از مهمترين علت هاي ايجاد خطاي بيتي در سيستم هاي PLC مي باشد. در اين مقاله، شبيه ساز ي سيستم OFDM در خطوط قدرت (PLC) ، به عنوان بستري بر اي ارسال اطلاعات انجام گرديده است . نتايج حاصل از شبيه ساز ي نشان مي دهد كه با استفاده از تكنيك OFDM مي توان سرويس هاي با نرخ بيت و قابليت اطمينان بالا را بر روي سيستم PLC ارسال نموده و تا حد زيادي مي توان بر مشكل چند مسيرگي و نويزها ي ضربه اي ايجاد شده ناشي از خطوط انتقال قدرت فائق آمد و BER را تا حد زيادي كاهش داد.

 

 

حاجي عاطفت دوست- محمدحسين قامت- عليرضا ذوالقدر اصلي
شركت برق منطقه اي فارس، شيراز، ايران
بخش برق دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز، شيراز، ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *