روش جديد تشخيص و كلاس هبندي خطا در شبكه هاي انتقال با استفاده از منطق فازي

در اين مقاله روش جديدي براي تشخيص و كلاسه بندي خطا در شبكه هاي انتقال با استفاده از منطق فازي ارائه شده است . الگوريتم معرفي شده از جريان فازها استفاده مي كند و با استفاده از آنها وقوع خطا را تشخيص داده و نوع آن را شناسايي مي كند. از ATP براي توليد اطلاعات حالت عادي و حالتهاي مختلف خطا استفاده شده است . سپس براي نشان دادن كارآيي روش جديد دو روش مبتني بر منطق فازي قبلي
به طور خلاصه معرفي شده اند و نتايج باهم مقايسه شده اند كه نشان دهنده دقت و سرعت بيشتر روش جديد نسبت به روشهاي قبلي است.

 

محمد افراشته
دانشجوي كارشناسي ارشد

داود عرب خابوري
استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران

سيد محمد شهرتاش
استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران

قطب علمي اتوماسيون و بهر هبرداري سيستمهاي قدرت
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *