روش جديدي در تشخيص شرايط جزيره اي توربينهاي بادي با استفاده THD جريان در شرايط جوي ناپايدار

امروزه استفاده از نيروگاههاي توليد پراكنده به سرعت در حال افزايش ميباشد. يكي از مشكلات استفاده از اين نوع نيروگاهها در ش بكه بروز پديده جزيره اي شدن باشد . در اين مقاله روشي جديد براي تشخيص جزيره اي شدن توربينهاي بادي ا زنوع سرعت متغير و ژنراتور آسنكرون ارائه ميگردد .اساس روش ارائه شده بر اندازهگيري و بازه بندي THD جريان در هنگام و قبل از جزيره شدن نيروگاه بادي مخصوصا در شرايط جوي ناپايدار براي بادهاي نويزي و ناگهاني ميباشد. در اين تحقيق مدل كامل توربين بادي V47/Vests و شرايط جوي نامتعادل توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC ارائه ميگردد و همچنين روش ارائه شده براي نيروگاه بادي منجيل كه داراي شرايط ناپايدار جوي ميباشد و با استفاده از اطلاعات واقعي سيستم و توربينهاي بادي شبيه سازي ميگردد .

 

حسين كاظمي كارگر عبدالرضاشتائي
دانشگاه زنجان-دانشكده فني
زنجان-ايران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *