روش تقریبی جدید حالت گذاری فرکانس بالا و مدلسازی برای محاسبه چگالی جریان و اتلاف حرارتی دو هادی همجوار با احتثاب اثر پوستی و جاورتی

یکی از عوامل مهم در انتخاب سطح مقطع هادی وسایل الکتریکی منظور نمودن پدیده های اثر پوستی و اثر مجاورتی میباشد پدیده اثر پوستی بر اکثر مهندسان و دست اند کاران طراحی ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتور ها به خوبی شناخته شده است اما پدیده اثر مجاورتی که ناشی از اثر پوستی میباشد  و در هادی هایی که مجاور هم قرار گرفته اند ایجاد میگردد کمتر در مراجع بحث شده و راه حا واحدی ندارد محاسبه اثر مجاورتی به دلیل پیچیدگی آن با فرمول های ریاضی کلاسیک تقریبا امکان پذیر نیست از آثار مهم این دو پدیده ازدیاد مقاومت اهمی افزایش اتلاف حرارتی و توزیع غیر یکنواخت جریان در سطح مقطع هادی میباشد در این مقاله مدل سازی و روش تقریبی جدید ارائه شده است که میتواند به طور کاربردی مورد استفاده طراحان ترانسفورماتور و ماشینهای الکتریکی قرار گیرد مدل ریاضی پیشنهادی با نرم افزار مطلب شبیه سازی و با روش به دست آمده از اجزا محدود مقایسه گردیده و اعتبار آن تایید شده است…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *