روش تقریبی جدید حالت گذاری فرکانس بالا ومدل سازی برای محاسبه و چگالی جریان و اتلاف حرارتی دو هادی همجوار با احتساب اثر پوستی و مجاورتی

یکی از عوامل مهم در انتخاب سطح مقطع هادی وسایل الکتریکی منظور نمودن پدیده های اثر پوستی بر اکثر مهمندسان و دست اندر کاران طراحی ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتورها به خوبی شناخته شده است اما پدیده اثر مجاورتی که ناشی از اثر پوستی میباشد و در هادی هایی که مجاور هم قرار گرفته اند یجاد میگردد کمتر در مراجع بحث شده و راه حل واحدی ندارد محاسبه اثر مجاورتی که ناشی از اثر پوستی میباشد و در هادی هایی که مجاور هم قرار میگیرند کمتر در مراجع بحث شده است و راه حل واحدی نداردیکی از عوامل مهم در انتخاب سطح مقطع هادی وسایل الکتریکی منظور نمودن پدیده های اثر پوستی بر اکثر مهمندسان و دست اندر کاران طراحی ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتورها به خوبی شناخته شده است اما پدیده اثر مجاورتی که ناشی از اثر پوستی میباشد و در هادی هایی که مجاور هم قرار گرفته اند یجاد میگردد کمتر در مراجع بحث شده و راه حل واحدی ندارد محاسبه اثر مجاورتی که ناشی از اثر پوستی میباشد و در هادی هایی که مجاور هم قرار میگیرند کمتر در مراجع بحث شده است و راه حل واحدی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *