روش بهينه شده براي محاسبه هارمونيك ها در شبكه قدرت بوسيله تبديل موجك گسسته

موجك انجام شدهدر اين مقاله با استفاده از خاصيت فيلتر بانكي تبديل موجك گسسته و بهينه سازي خطي اين روش، دامنه هارمونيك ها محاسبه مي شود. اين روش سازگار با استاندارد -IEC61000 4-7 و از دو مرحله تشكيل شده است. در مرحله اول براي تك تك هارمونيك ها با مقدار موثر پريونيت ، مقدار موثر بدست آمده همراه با خطاي غير ايده آل بودن فيلتر و نشت طيفي براي هر هارمونيك بدست مي آيد. در مرحله دوم براي هر موج دلخواه مقدار هارمونيك ها را محاسبه و با استفاده جواب مرحله قبل اصلاح مي گردد. در نهايت مزاياي اين روش در مقايسه با روشي كه در آن فقط محاسبه هارمونيك ها طبق استاندارد IECو يا بدون استفاده از بهينه سازي موجک انجام شده است و بیان گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *