روشی جدید برای پنهان شکنی در سیگنالهای صوتی- گفتاری

این مقاله یک روش مؤثر در کشف فایلهای صوتی گفتار که توسط روش پنهان نگاری LSB در آنها پیام پنهان شده است، را ارائه میدهد. در روش پیشنهادی براساس میزان بینظمی موجود در بیتهای کم ارزش ویژگیهای مورد نظر استخراج میشوند و برای دسته بندی فایل مورد نظر در دو گروه سیگنال حامل پیام مخفی و سیگنال فاقد پیام مخفی شده، از یک طبقه بندی کننده SVM غیرخطی استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی روش پیشنهادی از 1000 فایل سخنرانی و گفتار، در ظرفیتهای مختلف پنهاننگاری، استفاده شده است. نتایج آزمایش از دقت بالای این روش تا حد 90 درصد در ظرفیت پنهان نگاری 20% حكايت دارد.

 

اکبر نیکخواه، احمد دلفروزی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه شاهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *