روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه

شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روشی برگرفته از مکانیزم مغز انسان در زمینه های مختلف هوش مصنوعیو محاسبات نرم 2کاربردهای وسیعی را دارند. از آنجا که ساختار مغز انسان در طول سالهای متمادی، متکامل شده است، متوان انتظار داشت تا هر چه معماری شبکه عصبی مصنوعی به ساختار طبیعی مغز انسان نزدیکتر باشد، از کارائی بهتر و بالاتری برخوردار بوده که در عین حال بسیاری از کاربردها برای گریز از پیچیدگیهای این ساختار، ساده سازیها و فرضهائی صورت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *