روشی جديد برای نهان نگاری کور تصاوير سطح خاکستری بااستفاده از تبديل والش

دراين مقاله ، روشي جديد برای نهان نگاری کور ۱ تصاوير سطح خاکستري ٢ ارائه مي گردد . در روش پيشنهادی ، ابتدا 4 ناپوشا تقسيم می شود . × تصوير ميزبان به بلوکهای ۴ آن با AC پس از محاسبه تبديل والش هر بلوک ، ۵ مولفه اول بلوکهای مجاور تخمين زده می شود . DC استفاده از ضرايب درج ٣واترمارک با افزودن ضريبي از مقدار سطح خاکستري پيکسل جاري سيگنال واترمارک به مقدار تخمينی ، انجام را تغيير DC می شود . از آنجاييکه افزودن واترمارک ضرايب نمی دهد ، استخراج واترمارک با محاسبه تخميني از ضرايب و مقايسه آن با مقدار واقعي آن در تصوير واترمارک شده، AC امکان پذير مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *