روشي نوين براي محاسبه قابليت انتقال موجود (ATC) بين نواحي در بازار برق

يك مفهوم كليدي درتغييرساختارصنعتي قدرت الكتريكي توانائي تعيين دقيق و سريع كميت قابليت سيستم انتقال است. به زبان ساده ، (Available Transfer Capability) قابليت انتقال موجود ،اندازه اي از قابليت سيستمهاي انتقال برا ي انتقال انرژي بالاتري از سطحهاي متعهد قبلي بدون تاثيرگذاشتن نامطلوبي بر قابليت  اطمينان دستگاه انتقال مي باشد. جهت دسترسي آزاد به شبكه هاي انتقال قدرت الكتريكي و توسعه رقابت بازار توليد وانتخاب مصرف كننده ،بازار برق نيازدارد كه  قابليت موجودانتقال را همزمان دريك سيستم اطلاعات با دسترسي باز، قابل دسترسي بسازد. قابليت انتقال موجود محدودشده بوسيله تعدادي مكانيسم هاي
متفاوت ، شامل حرارتي، ولتاژومحدويتهاي پايداري است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *