روشي جديد و موثر جهت فاصله يابي خطادر سيستم هاي توزيع بر اساس امواج سيار ناشي از خطا

در اين تحقيق يك روش جديد جهت تعيين مكان خطا در سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي بر اساس مولفه هاي طيف فركانسي امواج سيار ناشي از خطا ارائه شده است. وقوع خطا در يك سيستم توزيع باعث ايجاد امواج گذراي فركانس بالايي مي گردد كه قسمتي از اين امواج بين محل خطا و ابتداي فيدر توزيع در رفت و برگشت هستند و بخشي ديگر، بين انشعابات و ابتداي فيدر توزيع منعكس مي گردند. هر كدام از اين امواج باعث ايجاد مولفه هايي در طيف فركانسي ولتاژهاي ابتداي فيدر مي گردند. در اين مقاله الگوريتمي ارائه شده است كه با ثبت اطلاعات فركانس بالاي خطا در ابتداي فيدر توزيع و تحليل فركانسي مولفه هاي ايجاد شده در ولتاژهاي ابتداي فيدر، بخش خطادار شناسايي و فاصله دقيق خطا از ابتداي فيدر به طور يكتا محاسبه مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *