روشي جديد جهت تشخيص موقعيت چشمها با استفاده از موجك دو بعدي

در اين مقاله روشي جهت تشخيص چشمها در تصاوير ارائه شده است. در مرحلة نخست با استفاده از تبديل موجك دو بعدي در سطوح مختلف و عمل باينري كردن جزئيات تصوير چهره را بدست مي آوريم. نواحي چشمها در تصوير شامل جزييات قابل توجهي مي باشد كه ما از اين ويژگي براي تشخيص چشمها استفاده مي كنيم. روش پيشنهاد شده براي استخراج جزئيات تصوير مقاوم به شرايط نورپردازي صحنه مي باشد. با تشخيص مرزهاي عمودي و افقي چهره، اين ناحيه از بقية تصوير جدا ميشود. تصوير حاصل در اين مرحله شامل كلياتي از ابروها، چشم ها، بيني و دهان است. در اين مرحله محتمل ترين منطقه براي وجود چشم ها با استفاده از رابطه موقعيت هندسي بيني ، ابرو و چشمها پيدا مي شود. در آخرين مرحله با استفاده از ويژگي روشنايي مردمك در تصاوير محل دقيق مردمك ها در ناحيه چشم مشخص مي گردد. روش پيشنهادي را بر روي تصاوير جمع آوري شده از بانكهاي اطلاعا تي مختلف اعمال نموده و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه روش ارائه شده نسبت شرايط نورپردازي ، وجود اشيائي نظير عينك و چرخش متعارف سر مقاوم مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *