روشي تمام اتوماتيك براي كاليبراسيون دوربين

اهميت تشخيص عمق اشيا و بازسازي صحنه در كاربردهاي تشخيص عمق، سه بعدي سازي و تناظر يابي منوط به دقت كاليبراسيون دوربين است. كاليبراسيون دوربين به معناي محاسبه پارامترهاي داخلي و خارجي دوربين است.ايده كلي حل مساله كاليبراسيون، استفاده از روابط بين مختصات سه بعدي فضا، دوربين و تصوير جهت استخراج پارامترهاي مذكور است.روشهاي كه جهت كاليبراسيون معرفي گرديده اند هر يك با توجه به نوع نياز سيستم، كاربرد، محيط تصوير برداري، دقت مورد نياز، سرعت و امكانات موجود انتخاب و طراحي ميشوند.در اين مقاله روشي تمام اتوماتيك، جديد و دقيق براي كاليبراسيون دوربين ارائه ميشود.دوربين كاليبره شده در اين مقاله در پروژه هدايت ابزار جراحي مورد استفاده قرار ميگيرد و نياز به دقت بالا و سرعت مناسب و كاليبراسيون تمام خودكار دارد. در اين روش با گرفتن تنها يك تصوير از يك الگوي سه بعدي كاليبراسيون صورت ميگيرد.در اصل با اضافه كردن يك آشكار ساز گوشه و خاصيت رنگي بودن تصوير روش حاضر تبديل به روشي دقيق، سريع و خودكار مبدل گشته است. ارائه نتايج پياده سازي با استفاده از تست اين روش و همچنين مقايسه اين روش با روش ديگري كه غير اتوماتيك و دقيق است حاكي از قابليت خوب اين روش در پيدا نمودن پارامترهاي دوربين است.

 

پريسا درويش زاده ورچه ئي ، رضا آقايي زاده ظروفي
تهران ، خيابان كارگر شمالي، پرديس فني دانشگاه تهران ،قطب كنترل و پردازش هوشمند، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *